4. Chirurgia w Onkologii - rendez-vous & quality w leczeniu chorych na raka Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki

4. Chirurgia w Onkologii - rendez-vous & quality w leczeniu chorych na raka
Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki

Kraków, NSSU Prokocim, Budynek A, Wejście 4
7-9 grudnia 2023

Zaproszenie

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,


w imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nowotworów trzustki do udziału w konferencji pt. Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki, która odbędzie się w Krakowie 7-9 grudnia 2023 r.


W ciągu ostatniego półwiecza odnotowano znaczący wzrost zapadalności na raka trzustki. Niestety przy stosunkowo wysokiej częstości występowania, rokowanie w przypadku tego typu nowotworu nadal pozostaje szczególnie niekorzystne. Niespecyficzne objawy i brak odpowiedniej świadomości chorych przyczyniają się do opóźnionego rozpoznania. Rozproszenie systemu opieki zdrowotnej w sposób ograniczający dostęp do specjalistycznych ośrodków oferujących możliwość skojarzonego leczenia utrudnia z kolei możliwość osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego. Przytoczone fakty powodują, że rak trzustki staje się pod wieloma względami narastającym wyzwaniem współczesnej onkologii.


Dynamicznie zmieniająca się wiedza medyczna wymaga systematycznej aktualizacji w oparciu o najnowsze wyniki badań. Planowana konferencja jest podsumowaniem długotrwałych działań mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na raka trzustki. Spotkanie uznanych w Polsce autorytetów reprezentujących specjalności medyczne zaangażowane w proces leczenia tego nowotworu stanowi kolejny etap opracowania polskiego konsensusu dotyczącego leczenia chorych na raka trzustki. Liczne wykłady adresowane do lekarzy rodzinnych oraz rezydentów i młodych specjalistów stwarzają natomiast unikalną możliwość dostosowania posiadanej wiedzy do najbardziej aktualnych standardów.


Jesteśmy głęboko przekonani, że planowana konferencja będzie doskonałym forum służącym wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych lekarzy różnych specjalności. Opracowany w ramach konferencji konsensus będzie natomiast stanowił istotny punkt odniesienia dla wszystkich mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na raka trzustki. 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Program


CZWARTEK – 7 grudnia 2023 r.Warsztaty chirurgiczne Master Class

Miejsce: Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4


Prowadzący:  prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ
PIĄTEK – 8 grudnia 2023 r.9.45 – 10.00     Otwarcie konferencji – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, dyr. Marcin Jędrychowski10.00 – 11.40     Sesja 1. Praktyka lekarza rodzinnego – przewodniczący sesji: dr n. med. Tomasz Kruszyna,                                                                                 dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ

10.00 – 10.20     Wczesne rozpoznanie guza trzustki – perspektywa lekarza rodzinnego – dr n. med. Tomasz Kruszyna

10.20 – 10.40     Cukrzyca u chorych z guzem trzustki przed i po zabiegu operacyjnym – prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

10.40 – 11.00     Leczenie żywieniowe chorych z guzem trzustki – dr n. med. Michał Jankowski

11.00 – 11.20     Planowanie leczenia operacyjnego u osób w podeszłym wieku – prof. dr hab. n. med. Jakub Kenig

11.20 – 11.40     Finansowanie opieki nad chorym z guzem trzustki – dyr. Bolesław Gronuś


11.40-12.00       Przerwa kawowa


12.00 – 13.20     Sesja 2. Diagnostyka – przewodniczący sesji:

                             prof. dr hab. n. med. Michał Kukla, dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

12.00 – 12.20     Diagnostyka obrazowa guza trzustki – algorytm postępowania – lek. med. Anna Grochowska

12.20 – 12.40     Torbielowaty guz trzustki – diagnostyka obrazowa – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Jan Popiela

12.40 – 13.00     Torbielowaty guz trzustki – diagnostyka endoskopowa – dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

13.00 – 13.20     Możliwości endoskopowego leczenia chorych na nowotwory trzustki – prof. dr hab. n. med. Michał Kukla


13.20 – 13.30     Przerwa kawowa13.30 – 14.50    Sesja 3. Leczenie operacyjne – przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter,

                            prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa

13.30 – 13.50    Pankreatoduodenektomia – jak zwiększyć szansę na zabieg radykalny – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

13.50 – 14.10    Obwodowa resekcja trzustki – RAMPS czy nie RAMPS – dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

14.10 – 14.30    Jak uniknąć przetoki trzustkowej po resekcji – prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

14.30 – 14.50    Zastosowanie zieleni indocyjaninowej – prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa

14.50 – 15.10    Nowe techniki w instrumentarium chirurga – prof. dr hab. n. med. Jakub Kenig


15.10 – 15.40    Lunch15.40 – 18.00    Sesja 4. Leczenie skojarzone – przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk,                                                                                 prof. dr hab. n. med. Rafał Stec, prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

15.40 – 16.00    Resekcyjny rak trzustki – leczenie neoadjuwantowe czy adjuwantowe – dr n. med. Leszek Kraj

16.00 – 16.20    Miejscowo zaawansowany rak trzustki – możliwości leczenia indukcyjnego

                             – dr n. med. Maciej Kawecki

16.20 – 16.40     Nieresekcyjny rak trzustki – optymalne postępowanie w leczeniu systemowym

                             – prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

16.40 – 17.00     Rola radioterapii u chorych na raka trzustki – lek. Aleksandra Sztuder

17:00 – 17.20     IORT a rak trzustki – prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski

17.20 – 18.00     Chirurgia raka trzustki - 50 lat doświadczeń - prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela, prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe.
                             Dyskusja okrągłego stołu: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, prof. dr hab . n. med. Wojciech Zegarski,                                                      prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter 


19.00-20.30       Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej SOBOTA – 9 grudnia 2023 r.9.00 – 10.00     Sesja 5. Perspektywy w chirurgii trzustki – przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ,

                           prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

9.00 – 9.20       Standaryzacja i ocena jakości leczenia chirurgicznego raka trzustki

                           – prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

9.20 – 9.40       Guz trzustki, ale nie rak – jak dostosować technikę operacyjną – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz

9.40 – 10.00     Laparoskopia w chirurgii raka trzustki - prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr10.00 – 10.20    Przerwa kawowa10.20 – 12.20    Sesja 6. Perspektywy w chirurgii trzustki – przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Bogusław Kędra,

                            prof. dr hab. n. med. Stanisław Hać

10.20 – 10.40    Robotyzacja chirurgii trzustki – gamechanger? – prof. dr hab. n. med. Marek Durlik

10.40 – 11.00    Doświadczenia własne w radioterapii raka trzustki  – prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

11.00 – 11.20    AI w leczeniu chorych na raka trzustki – lek. med Daromir Godula, lek. med. Kamil Rapacz,                                                                                       prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

11.20 – 11.40    Krajowa Sieć Onkologiczna – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

11.40 – 12.00    Projekt wieloośrodkowych badań nad leczeniem chorych na raka trzustki
                             – dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

12.00 – 12.20    Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki – głosowanie, prowadzenie:

                            dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ


12.20 – 12.30    Zakończenie konferencji* Zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Opłaty


Wpłaty do 30 listopada 2023 r.  200 zł brutto

 

Wpłaty po 1 grudnia 2023 r.       300 zł bruttoStudenci: wstęp darmowy - zapis przez rejestrację na stronie
Uwaga: Studenci nie mają wstępu na wystawę firm farmaceutycznych.


Termin zgłoszeń: do 5 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Uwaga: rejestracja na wydarzenie została już zakończona.


Warsztaty Master Class (7 grudnia 2023 r.) są dodatkowo płatne.


 

 

Opłata konferencyjna* obejmuje:

 

•    udział w wykładach i dyskusjach

•    wstęp na wystawę firm farmaceutycznych

•    materiały konferencyjne

•    przerwy kawowe, lunch

•    certyfikat uczestnictwa


*UWAGA! Podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu.

 

Dane do przelewu:

•    Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

•    Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin

 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004

•    Tytułem: Chirurgia w onkologii - (imię i nazwisko uczestnika/firma)

 

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl

 

Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ.

Warsztaty Master Class

Miejsce: Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4


8.00 – 11.00 – warsztaty, grupa 1 

11.00 – 14.00 – warsztaty, grupa 2

14.00 – 17.00 – warsztaty, grupa 3 - brak miejsc Prowadzący warsztaty: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga


Każdy warsztat będzie podzielony na 3 etapy:

1.    Część teoretyczna - omówienie zasad leczenia i instrumentarium.

2.    Prezentacja kliniczna - omówienie przypadku leczenia danego pacjenta.

3.    Czynny udział w zabiegu operacyjnym.

Warsztaty - Grupa 1 czwartek, 7 grudnia 2023

godzina 08:00 - 11:00 sala Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4 cena 800.00zł (zawiera VAT)

Warsztaty - Grupa 2 czwartek, 7 grudnia 2023

godzina 11:00 - 14:00 sala Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4 cena 800.00zł (zawiera VAT)

Warsztaty - Grupa 3 - brak miejsc czwartek, 7 grudnia 2023

godzina 14:00 - 17:00 sala Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4 cena 800.00zł (zawiera VAT)

Termin i miejsce

Termin konferencji:
7-9 grudnia 2023

Miejsce konferencji:
Kraków 


Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 Lokalizacja: NSSU Prokocim, Budynek A, wejście 4
 ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

 

Początki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie sięgają 1788 roku – wówczas powstał tu Szpital Świętego Łazarza. Obecna, nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, mieszcząca się przy ul. Macieja Jakubowskiego 2, stanowi także bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Całość szpitala to szereg budynków (oznaczonych literami A-J), o łącznej powierzchni prawie 110 tys. m2, rozmieszczonych na ponad 15 ha.


Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego obejmuje również 1268 miejsc parkingowych, w tym 732 miejsca w obrębie stanowiącego odrębny obiekt parkingu wielopoziomowego i 536 miejsca naziemne.

Noclegi

 Qubus Hotel
 
Adres: ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków
 Telefon: 12 374 51 00

 20% rabatu na usługi hotelowe:
 rezerwacja poprzez link:
https://booking.profitroom.com/pl/qubushotelkrakow/details/offer/467263?code=chirurgia&no-cache=¤cy=PLN
 lub na stronie hotelu i wpisaniu kodu promocyjnego: Wydawnictwo Czelej
https://www.qubushotel.com/pl/hotel-krakow/

Qubus Hotel Kraków znajduje się tuż obok zabytkowej dzielnicy Kazimierz. Oferuje swoim Gościom komfortowe pokoje z bezpłatnym dostępem do Internetu, a także nowoczesne Centrum Fitness z sauną, jacuzzi oraz przeszklonym basenem z widokiem na Stare Miasto. Dojazd do Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Jakubowskiego 2, zajmuje ok. 15 minut.

Garden Square Hotel
Adres: ul. Sucha 1D, 30-601 Kraków
Telefon: 533 398 847 lub 12 397 77 31

Ceny preferencyjne na hasło: Wydawnictwo Czelej

pokój jednoosobowy: 299 zł brutto / doba ze śniadaniem
pokój dwuosobowy Double Standard: 349 zł brutto / doba ze śniadaniem (330 zł brutto / doba do pojedynczego wykorzystania)
pokój dwuosobowy Deluxe: 389 zł brutto / doba ze śniadaniem (369 zł brutto / doba do pojedynczego wykorzystania)

Rezerwacji ze zniżką można dokonywać telefonicznie bądź mailowo:
hotel@gshotel.pl oraz 533 398 847 lub 12 397 77 31.
Oferta obowiązuje do wyczerpania się puli miejsc noclegowych.

Garden Square to nowoczesny i elegancki hotel w Krakowie położony w dzielnicy Łagiewniki. Dojazd do Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Jakubowskiego 2, zajmuje ok. 13 minut.


Patronat

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Prezes Towarzystwa Chirurgów PolskichProf. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Konsultant Krajowy
w dziedzinie Onkologii KlinicznejProf. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Konsultant Krajowy
w dziedzinie Chirurgii OgólnejProf. dr hab. n. med.Grzegorz Wallner

Konsultant Krajowy
w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej


Prof. dr hab. n. med. Wojciech ZegarskiPrezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejProf. dr hab. n. med. Piotr Richter

Prezes Polskiego Towarzystwa OnkologicznegoProf. dr hab. n. med. Piotr RutkowskiPolskie Towarzystwo Chirurgii OnkologicznejFundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejPolskie Towarzystwo Onkologiczne


Towarzystwo Chirurgów PolskichPARTNERZY:

INFARMA - certyfikat

SOWE - certyfikat

Informacje organizacyjne


Każdy uczestnik po zakończeniu Konferencji otrzyma certyfikat w formie elektronicznej. Udział w wydarzeniu zapewnia 10 punktów edukacyjnych (odpowiadających liczbie godzin wykładów merytorycznych i dyskusji).


 W przypadku nieotrzymania certyfikatu w terminie 14 dni roboczych po Konferencji prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl

Organizatorzy

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:


1. Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej,

Gastroenterologicznej i Transplantologii

 ul. Jakubowskiego 2

 30-688 Kraków

 Budynek G, piętro 4


2. Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera
 ul. Kopernika 40
 31-501 Kraków

 3. Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5
 02-781 WarszawaOrganizator wykonawczy:


Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):


Patryk Reszko

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099Kontakt dla uczestników:


Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212